MMW-AP0481CHQ-E HT hot water module Data Sheet – single page