20190129_OM_1121450108_R32_Daiseikai_RAS-10-16PKVPG-E_RAS-10-16PAVPG-E